ic-usb-u2-1610A1-iphone-5s
Tình trạng: Mới Dùng thay thế cho dòng iphone 5s IC U2 1610A1
Call VND
ban ic usb iphone 5 U2 IC 1608
Tình trạng: Mới Dùng thay thế cho dòng iphone 5 U2 IC 1608
Call VND
bán thay thế ic wifi iphone 6
Tình trạng: Mới Dùng thay thế cho iPhone 6 Assembly wifi iphone 6
Call VND
ban thay thế ic cảm ứng iphone 6 6plus
Tình trạng: Mới Dùng thay thay thế cho dòng iPhone 6 và iPhone 6Plus assembly ic touch display iphone 6 and 6Plus
Call VND
bán thay thế ic wifi iphone 4s mới bóc máy
Tình trạng: Mới Dùng thay thế cho iPhone 4S Assembly wifi iphone 4s
Call VND